اطلاعیه اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه خواهران

1398/11/02
2710 بار

بسم الله الرحمن الرحیم

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در نظر دارد اردوی زیارتی

مشهد مقدس ویژه خواهران برگزار نماید.

جهت ثبت نام از شنبه پنجم بهمن ماه فقط از طریق سایت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پردیس به نشانی

http://www.nahadutcan.ir مراجعه فرمایید.

ظرفیت این اردو محدود بوده و اولویت با دانشجویانی خواهد بود که زودتر ثبت نام کنند.

زمان برگزاری اردو از جمعه دوم تا دوشنبه پنجم اسفند ماه می باشد.

نظرات 3

ارسال یک نظر