برنامه تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی

1399/12/16
18 بار

برنامه تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی که در طول تحصیل با دفتر نهاد همکاری کردند و در ترم گذشته فارغ التحصیل شدند در تاریخ 1399/12/12 در محل دفتر معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار گردید.
این برنامه هر ساله به صورت حضوری طی مراسمی برگزار می گردید که در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت محدود و در محل دفتر نهاد برگزار شد.

ارسال یک نظر