برنامه تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی

1399/12/16
1135 بار

برنامه تقدیر از دانشجویان فعال فرهنگی که در طول تحصیل با دفتر نهاد همکاری کردند و در ترم گذشته فارغ التحصیل شدند در تاریخ 1399/12/12 در محل دفتر معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار گردید.
این برنامه هر ساله به صورت حضوری طی مراسمی برگزار می گردید که در سال جاری به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت محدود و در محل دفتر نهاد برگزار شد.

ارسال یک نظر