برگزاری کلاس جریان شناسی سیاسی معاصر ایران

1402/02/13
148 بار

باسمه تعالی
اولین جلسه کلاس جریان شناسی سیاسی معاصر ایران از سلسله دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (طرح محراب اندیشه ) مرکز دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه سال 1402 از ساعت 16 الی 17:30 در محل کلاس علامه طباطبایی دفتر معاونت نهاد با تدریس جناب آقای دکتر امیدیان برگزار شد.

 

ارسال یک نظر