تقدیر و تکریم از همکاران روابط عمومی

1399/02/29
1489 بار

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی کارکنان دفتر نمایندگی

مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با حضور در دفتر روابط عمومی پردیس ضمن تبریک این روز به کارکنان این اداره از زحمات ایشان تقدیر و تشکر کردند.

در این دیدار بر همکاری های مشترک بین نهاد رهبری و روابط عمومی تاکید شد.

ارسال یک نظر