دوره آموزشی جریان شناسی معاصر ایران

1402/02/19
175 بار

دوره آموزشی جریان شناسی معاصر ایران
با تدریس جناب آقای دکتر امیدیان
در روزهای دوشنبه
از ساعت 16 الی 17:30

جهت ثبت نام به دفتر نهاد رهبری مراجعه بفرمایید.

ارسال یک نظر