دوره آموزش مجازی شمیم وحی

1399/02/08
1499 بار

معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار می کند:

 

دوره آموزش مجازی شمیم وحی(درس تدبر در قران)  ویژه کارکنان و دانشجویان

 

شرکت در دوره از طریق مراجعه به ادرس اینترنتی www.nahadutcan.ir

ارسال یک نظر