دوره اموزشی تخصصی معارف مهدویت

1398/12/01
1581 بار

بسم الله الرحمن الرحیم

نهاد نمایندگی مقام  معظم رهبری برگزار میکند

دوره آموزشی تخصصی معارف مهدویت به مدت 16 ساعت مقدماتی و تکمیلی از تاریخ 12/1 به مدت چهار جلسه

روز های پنجشنبه ساعت 14 در کلاس علامه طبابایی برگزار میگردد.

لازم به ذکر است به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره اعطا میگردد.

 

 

 

ارسال یک نظر