دوره ضیافت اندیشه مجازی

1399/04/31
999 بار

ويژه_دانشجويان_كارشناسي
ضيافت انديشه مجازي
امكان تطبيق دروس معارف
نهاد رهبري براي اينكه از فرصت طلايي كرونا استفاده كنيد براي شما پيشنهاد ويژه‌اي دارد.
با شركت در دوره ضيافت انديشه به‌صورت مجازي چهار واحد از دروس عمومي را بگذرانيد.
براي پيش‌ثبت نام اطلاعات زير را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۱۳۷۶ پيامك كنيد
نام و نام خانوادگي
شماره تماس
شماره دانشجويي
نام دانشكده و رشته تحصيلي
نام دروس انتخابي
با توجه به استقبال زياد اولويت با كساني است كه زودتر ثبت نام نمايند.
سايت نهاد
nahadut.ir
صفحه ضيافت انديشه در فضاي مجازي
@ziafat_andishe99
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران
@UTNEWSLINE
https://t.me/UTNEWSLINE/6955

ارسال یک نظر