دوره ضیافت اندیشه مجازی

1399/04/31
1576 بار

ویژه_دانشجویان_کارشناسی
ضیافت اندیشه مجازی
امکان تطبیق دروس معارف
نهاد رهبری برای اینکه از فرصت طلایی کرونا استفاده کنید برای شما پیشنهاد ویژه‌ای دارد.
با شرکت در دوره ضیافت اندیشه به‌صورت مجازی چهار واحد از دروس عمومی را بگذرانید.
برای پیش‌ثبت نام اطلاعات زیر را به سامانه ۳۰۰۰۷۲۲۷۰۰۱۳۷۶ پیامک کنید
نام و نام خانوادگی
شماره تماس
شماره دانشجویی
نام دانشکده و رشته تحصیلی
نام دروس انتخابی
با توجه به استقبال زیاد اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام نمایند.
سایت نهاد
nahadut.ir
صفحه ضیافت اندیشه در فضای مجازی
@ziafat_andishe99
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
@UTNEWSLINE
https://t.me/UTNEWSLINE/6955

ارسال یک نظر