مراسم جزء خوانی قرآن کریم در مسجد

1398/02/18
639 بار

این مراسم هر روز کاری یک ساعت قبل از اذان ظهر برگزار می شود

 

ارسال یک نظر