مراسم زیارت عاشورا هفتگی

1401/08/08
525 بار

مراسم هفتگی زیارت عاشورا با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان پردیس همراه با صرف صبحانه

ارسال یک نظر