مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام

1399/06/31
1433 بار

بسم الله الرحمن الرحیم

مراسم غبار روبی مزار شهدای گمنام  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ 1399/6/30  با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه بعد از نماز ظهر و عصر با سخنرانی اقای روغنگران در گلزار شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

ارسال یک نظر