نشست کارگروه های دانشگاهی ستاد بازسازی عتبات

1401/03/30
57 بار

اولین نشست کارگروهای دانشگاهی ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز به میزبانی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد

در این نشست حجت الاسلام هدایتی معاون محترم نهاد با تاکید بر استفاده از تخصص های دانشگاهیان علاوه بر مشارکت های مالی، پیرامون نحوه مشارکت دانشگاهیان گزارشی از میزان و نحوه مشارکت دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی ارائه کردند.

ارسال یک نظر