اموزش

1400/01/18
1186 بار

برگزاری چهارمین دوره دانش افزایی اساتید با موضوع بررسی تیپ و تله های شخصیتی در ارتباط علمی تربیتی بین استاد و دانشجو به مدت ۲۰ساعت با حضور جناب اقای دکتر افتخاری

ارسال یک نظر