معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

   حجت الاسلام مهدی هدایتی

 

   مدیر اجرایی معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

   علی اکبر جلیلی

 

   کارشناس مشاوره

   حجت الاسلام و المسلمین سید شکرالله حسینی

 

   مسئول دفتر معاونت نهاد

   ابوالقاسم زارع

 

اهم اهداف نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری:

توسعه و تعمیق آگاهی ها و علایق اسلامی دانشجویان و دانشگاهیان و تبیین ارزش های اسلامی
ایجاد و گسترش فضای معنوی و اسلامی در دانشگاه ها و رشد فضائل اخلاقی در دانشگاهیان
رشد بینش سیاسی در محیط دانشگاه
حمایت و هدایت فکری تشکل های دانشجویی و دانشگاهی
حاکمیت بخشیدن به ارزش های اسلامی و انقلابی در سطوح اجرایی و علمی
مقابله با ترویج عقائد و افکار انحرافی و هجوم فرهنگی و تقویت روح خودباوری و استقلال فکری
تقویت پیوند حوزه و دانشگاه

کانون ها و تشکل ها:

در حال حاضر، دفتر نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دارای 2 کانون فعال دانشجویی می باشد