برگزاری دوره هم اندیشی اساتید با موضوع اخلاق حرفه ای

1397/10/16
1482 بار

اولین جلسه دوره هم اندیشی اساتید با موضوع اخلاق حرفه ای در روز یکشنبه با تدریس جناب آقای دکتر گلمحمدی برگزار شد