آغاز پیش ثبت نام کاروان زیارتی اربعین

1402/04/25
1840 بار

تاریخ انجام سفر 4 شهریور الی ۱4 شهریور می باشد.

25 مرداد آخرین مهلت ثبت نام سفر اربعین 1402 می باشد.

محل حرکت کاروان، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج می باشد.

تسهیلات ویژه ای برای دانشجویان زائر اولی در نظر گرفته شده است.

ثبت نام در سامانه سماح و اخذ مجوز خروج از کشور به عهده‌ زائر می باشد.

مرز خروج مرز مهران است.

سفر سامرا و کاظمین جزء تعهدات کاروان نمی باشد و در صورت احراز شرایط امنیتی و تامین مالی هزینه سفر انجام خواهد شد.

هزینه سفر با توجه به نقش دانشگاهی(استاد دانشجو،کارمند) متفاوت می باشد.

زائر ملزم به حضور در یکی از پیام رسان های ایرانی اعلامی از سوی ستاد می باشد.

برای تامین اینترنت (بسته رومینگ ایرانی .سیم کارت عراقی…) برنامه ریزی بفرمایید.

کلیه امور تغذیه در کشور عراق بعهده زائر می باشد.

اسکان در کشور عراق در موکب ها و حسینیه های عمومی با امکانات حداقلی می باشد.

ثبت نام خواهران فقط با حضور یکی از محارم یا سرپرست وی و یا فردی که پذیرش مسولیت از طرف او مورد تایید ستاد باشد انجام می شود.

 

 

ارسال یک نظر