اطلاعیه هفته دفاع مقدس

1398/06/30
1881 بار

برنامه های هفته دفاع مقدس کانون شهدای بسیج دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
یکشنبه تا چهارشنبه
بعد از اقامه نماز ظهر و عصر
مسجد امام علی(ع) پردیس

ارسال یک نظر