اطلاعیه پیاده روی اربعین

1398/06/21
1631 بار

یا حسین فرماندهی ازان توست !

هل من ناصر ینصرنی؟؟؟
من کجای سپاه حسینم؟؟؟

آغاز پیش ثبت نام کاروان اربعین دانشگاه تهران
پیام هل من ناصر امام را به گوش همه برسانید.

علاقه مندان به سایت مراجعه فرمایند:
https://www.arbaeinut.ir

@Arbaeinut

@Mukeb_ut

ارسال یک نظر