برگزاری دومین جلسه کلاس جریان شناسی معاصر ایران

1402/02/19
353 بار

باسمه تعالی
دومین جلسه کلاس جریان شناسی سیاسی معاصر ایران از سلسله دروس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان (طرح محراب اندیشه ) مرکز دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی کرج ، در روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1402 از ساعت 16 الی 17:30 در تالار شهدای دانشکدگان با تدریس جناب آقای دکتر امیدیان برگزار شد.

ارسال یک نظر