برگزاری کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

1397/04/27
1156 بار

کرسی تلاوت مجلسی این هفته در روز یکشنبه 15 مهرماه 97 باحضورآقاي محمدحسين بهمن دانشجو و قاري ممتاز پرديس برگزار شد.

ارسال یک نظر