برگزاری کرسی تلاوت مجلسی قرآن کریم

1397/04/27
1635 بار

کرسی تلاوت مجلسی این هفته در روز یکشنبه 15 مهرماه 97 باحضورآقای محمدحسین بهمن دانشجو و قاری ممتاز پردیس برگزار شد.

ارسال یک نظر