ثبت نام اعتکاف رجبیه مخصوص خواهران گرامی

1401/11/02
102 بار

○مراسم معنوی #اعتکاف_رجبیه_۱۴۰۱ (ویژه دانشگاهیان خواهر) 🗓۱۵ تا ۱۷ بهمن ماه

📍ثبت نام تا ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ (برگزاری به شرط رسیدن به حدنصاب)

هزینه ثبت نام👇👇 دانشجویان: ۷۰.۰۰۰تومان

کارمندان و خانواده ایشان:۱۵۰.۰۰۰تومان

اساتید و خانواده ایشان:۳۰۰.۰۰۰ تومان

🔰ثبت نام از طریق:

💻 نشانی nahadutcan.ir نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 

ارسال یک نظر