جلسه پنجم شورای هماهنگی کاروان پیاده روی اربعین دانشگاه تهران

1398/07/04
1456 بار

امروز پنجشنبه چهارم مهر ماه جلسه پنجم هماهنگی کاروان پیاده روی اربعین و موکب بین المللی دانشگاه تهران در دفتر معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد .

 

ارسال یک نظر