حضور معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در خوابگاه متاهلین

1400/04/08
1303 بار

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس با حضور در خوابگاه متاهلین ازدواج زوج دانشجوی پردیس را تبریک گفتند.
ایشان ضمن آرزوی موفقیت و زندگی صمیمانه برای این زوج دانشجو تاکبد کردند که به دلیل شرایط بیماری منحوس کرونا تا کنون موفق بر برگزاری جشن مزدوجین سال گذشته در پردیس نشدند که در زمان مقتضی کل زوج های دانشجویی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی در این جشن شرکت خواهند نمود.

ارسال یک نظر