دفتر مشاوره همراز

1398/04/28
1489 بار

دانشجویان گرامی و اساتید و همکاران دانشگاه که تمایل به مشاوره دارند می توانند جهت دریافت وقت مشاوره از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعات 8 الی 12 ظهر با شماره دفتر 026 3281 8708 تماس حاصل نمایند.

ارسال یک نظر