دوره آموزش مجازی ویژه کارکنان پردیس

1399/11/11
1192 بار

دوره آموزش مجازی
با عنوان فجر انقلاب 
ویژه کارکنان پردیس
    کشاورزی و منابع طبیعی
از 12 بهمن لغایت
     انتهای بهمن ماه 99 
ثبت نام از طریق لینک موجود در سایت www.nahadutan.ir

ارسال یک نظر