دوره فرهنگی سردار سلیمانی

1400/04/13
1158 بار

 

دوره فرهنگی سردار سلیمانی با هدف جذب نوجوانان و جوانان خانواده دانشگاهیان
در کلاس‌های تابستانی با حضور اساتید برتر برگزار میشود.

برگزاری کلاس‌ها به شرح ذیل میباشد:

کلاس زبان یک  در روز های شنبه، دوشنبه و چهار شنبه

کلاس زبان سطح دو در روز های یک شنبه وسه شنبه
کلاس قران در روز‌های یک شنبه و سه شنبه
کلاس کاردستی از یک شنبه الی چهار شنبه
کلاس خوشنویسی در روز های یک شنبه و سه شنبه در دو بخش نوجوانان و بزرگسالان
کلاس سیاه قلم در روز سه شنبه.

 

ارسال یک نظر