دومین اردوی محراب اندیشه در ترم (زمستان 1401) – طالقان

1402/02/19
357 بار

دومین اردوی محراب اندیشه در ترم جدید (زمستان 1401)با تدریس کارگاهی دو درس نبوت و ولایت در قرآن توسط اقای دکتر کاشی زاده و اخلاق اجتماعی توسط آقای دکتر سبزعلی در تاریخ 14 و 15 اردیبشهت ماه سال 1402 در شهر طالقان برگزار شد.
معرفت جویان با توجه به موضوعاتی که از قبل توسط اساتید برای آنها تعیین شده بود به ارائه دروس پرداخته و اساتید با نظارت بر مطالب کلاس به اصلاح و تکمیل مطالب پرداختند.
در هر درس یک گروه بعنوان گروه برتر با امتیاز جمع انتخاب شد .

 

 

ارسال یک نظر