دومین دوره دانش افزایی اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع غرب شناسی

1398/03/28
1475 بار

دومین دوره دانش افزایی اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی با موضوع غرب شناسی با تدریس جناب آقای دکتر محمد رجبی دوانی توسط دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در سالن شورای دانشکده منابع طبیعی آغاز شد.
این دوره به مدت ۲۰ ساعت تا ساعت ۱۳ روز چهار شنبه ۲۹ خرداد ادامه خواهد داشت.
در شروع دوره حجت الاسلام هدایتی معاونت نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان به تبیین اهداف برگزاری این دوره پرداختند و بر موضوع هم اندیشی و تبادل نظر در فضای منطقی و صمیمی در بین اساتید تاکید نمودند.
مهمترین مباحث مطرح شده در این جلسه عبارتند از: آشنایی با تعریف مفاهیم غرب در عصر حاضر اعم از غرب جغرافیایی، غرب سیاسی و غرب فکری و فرهنگی و اشاره به مفهوم غرب زدگی بر اساس برخی نظریات که همان گرایش به روحیات منفی درونی را به عنوان غرب زدگی معرفی می‌نمایند.
– روند پیدایش، توسعه و افول مفاهیم و رفتارهای غرب گرایانه متکی بر تفکرات برخاسته از یونان قدیم و تداوم تغییرو تکامل آن تا عصر حاضر.

ارسال یک نظر