سه شنبه های مهدوی با موضوع غفلت از امام

1401/08/08
485 بار

جلسه سه شنبه های مهدوی این هفته با موضوع غفلت از حضرت ولی عصر در مسجد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین درویش برگزار شد.

ارسال یک نظر