مجموعه برنامه روایت انقلاب هر روز در مسجد امام علی پردیس

1397/11/15
1427 بار

. مجموعه برنامه ای با روایت از خاطرات انقلاب در مسجد امام علی پردیس از شنبه 13 بهمن ماه 97 در حال جریان می باشد

روز اول این برنامه با سخنرانی آقای دکتر سلاجقه

روز دوم با سخنرانی آقای سیدمیرزایی

و روز سوم با سخنرانی آقای دکتر آذرنیوند ادامه پیدا کرد

در ادامه گزارش تصویری این برنامه را مشاهده میکنید

 

ارسال یک نظر