مجموعه مسابقات فرهنگی,هنری

1401/04/21
766 بار

مجموعه مسابقات فرهنگی,هنری
«ولایت »
در زمینه های ادبی همچون
شعر، دلنوشته و…
و در زمینه های هنری مانند نقاشی، طراحی،عکاسی و …
و شرکت در سامانه آموزش مجازی نهاد متقاضیان شرکت در مسابقه آثار خود را تا انتهای تیرماه۱۴۰۱ تحویل دفتر معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران یا برای شماره تماس ۰۹۰۱۳۷۹۷۸۸۹ ارسال نمایند.

ارسال یک نظر