مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران

1400/09/22
830 بار

مراسم تقدیر از انجمن‌های علمی و کانون های برتر دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی در سومین جشنواره فرهنگ دانشگاه تهران، روز شنبه بیستم آذرماه ۱۴۰۰، با حضور معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری برگزار شد.

ارسال یک نظر