مراسم غبارروبی قبور شهدای گمنام پردیس

1397/05/08
1444 بار

غبار روبی قبور مطهر شهدای گمنام امروز یکشنبه 29 مهرماه با حضور جمعی از اساتید دانشجویان و کارمندان پردیس انجام پذیرفت.

 

ارسال یک نظر