مسابقه کتابخوانی ” نگاهی نو بر نهضت حسینی “

1399/07/15
1241 بار

پویش #به_تو_از_دور_سلام
مسابقه #کتابخوانی 📚
” نگاهی نو بر نهضت حسینی ”

🔹زمان : ۱۰ مهر الی ۲۷ مهر

🔸 شرایط ثبت نام در پوستر فوق درج شده.

ارسال یک نظر