هفدهمین همایش ادبی سوختگان وصل نکوداشت مقاومت و حماسه آفرینی مردم یمن

1397/04/19
1599 بار

هفدهمین همایش ادبی #سوختگان_وصل “حماسه یمن” نکوداشت مقاومت و حماسه آفرینی مردم یمن

در دو بخش شعر و داستان کوتاه

مهلت دریافت آثار: 15 آبان ماه 97

موعد برگزاری:16 آذر ماه 97

میعاد: تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

ساعت:14:30

پایگاه اینترنتی:www.sokhteganevasl.ir

نشانی الکترونیکی: avh@nahadut.ir

دفتر ادبیات و هنر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران
@nahad_ut

ارسال یک نظر