هم اندیشی تخصصی(چالش ها و حمایت های نوآورانه از مقالات و مجلات علمی بین المللی)

1400/11/17
791 بار

هم زمان با چهل و سومین فجر انقلاب اسلامی،  بمنظور همفکری و بررسی آخرین سیاست گذاری های موجود در خصوص مقالات و مجلات بین المللی منتشر شده در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور، از سوی دفتر نهاد نمایندگی رهبری در پردیس کشاورزی، هم اندیشی تخصصی با عنوان چالش ها و حمایت های نوآورانه از مقالات و مجلات علمی بین المللی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی در 13 بهمن ماه با حضورتعدادی از اعضای هیات علمی و سردبیران مجلات تخصصی شاخه های مختلف کشاورزی بصورت حضوری و وبیناری در تالار شهدای پردیس برگزار گردید.

در آغاز نشست، آقای دکتر چشمه سهرابی،«محقق در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان، تحلیلی کوتاه از چالش ها  همراه با ارائه راه کار­ها در خصوص سیاست ها و جهت گیری های متناسب با نیاز های توسعه ای کشور، چگونگی تحول در ارزیابی مقالات و کیفیت مجلات داخلی و انگلیسی زبان کشور پرداختند.

در ادامه، آقا دکتر شریفی مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری امور پژوهش وزارت علوم، نگاهی کلی از  وضعیت مجلات علمی پژوهشی داخلی و انگلیسی زبان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی همراه با قوانین و آیین نامه های مربوط به ارتقای آنان ارائه نمودند.

در ادامه، سردبیران و شرکت کنندگان در جلسه، نیاز های فوری حمایتی، چالش ها و رویکرد های قانونی مطابق با شرایط فعلی برای تداوم فعالیت همراه با ارتقای  مجلات را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

علاوه بر  موارد فوق، نیاز به ارائه پیشنهاد های کاربردی از سوی سردبیران و  باز نگری قوانین از سوی دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری  امور پژوهش وزارتخانه برای جذب حداکثری مقالات علمی با کیفیت بالا برای مجلات انگلیسی زبان و فارسی برای داشتن حداقل یک مجله همتراز با مجلات بین المللی مشابه در گرایش های مختلف علوم کشاورزی از دیگر مطالب مورد بحث در این نشست بود.

دیگر سخنران جلسه؛ سرکار خانم دکتر ورع،  به نمایندگی از ریاست مرکز نمایه سازی نشریات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، گزارشی از آخرین وضعیت رتبه بندی نشریات علمی حوزه کشاورزی در سال 1399 را با هدف انعکاس تاثیر فعالیت سردبیران و محققین در ارتقای مجلات را ارائه نمودند.

در پایان با توجه به نکات کاربردی مطرح شده، ضرورت ارائه جمع بندی مطالب حاضرین به دفتر  سیاست گذاری  امور پژوهش وزارتخانه مورد از سوی دکتر شریفی موردتاکید قرار داده شد.

ارسال یک نظر