هم اندیشی تخصصی چالش ها و حمایت های نوآورانه از مقالات و مجلات علمی بین المللی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

1400/11/12
902 بار

📢📢📢📢به منظور پیگیری توصیه‌های مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب و با هدف آینده نگری و کارآمدی مقالات پژوهشگران ،دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکد گان کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می کند
👇👇👇
هم اندیشی تخصصی چالش ها و حمایت های نوآورانه از مقالات و مجلات علمی بین المللی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

🗓🕥زمان چهارشنبه ۱۳ بهمن ساعت ۹ الی ۱۱:۳۰ مکان تالار شهدای پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

لینک جلسه شرکت مجازی 👇👇
https://vroom.ut.ac.ir/aet

ارسال یک نظر