پژوهش موثر و مجلات پژوهشی بین المللی کشور

1399/11/20
1149 بار

بسمه تعالی 

با توجه به استقبال اساتید محترم پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران از اولین میزگرد هم اندیشی اساتید با موضوع ضایعات پزوهشی و مقالات علمی دانشگاهی ، دومین نشست در تاریخ 19 بهمن ماه 99 با حضور جناب آقای دکتر منتظری (رئیس پژوهشکده علوم بهداشتی و جهاد دانشگاهی) با عنوان پژوهش موثر و مجلات پژوهشی بین المللی کشور با شرکت اساتید پردیس  به صورت حضوری و هم از طریق فضای اسکایپ برگزار شد.

ارسال یک نظر