گزارش تصویری اردوی زیارتی قم و جمکران خواهران

1398/07/12
1498 بار

اردوی زیارتی قم و جمکران در تاریخ 11 مهرماه 1398 ویژه دانشجویان خواهر، ورودی 98 با تعداد 30 دانشجو برگزار شد.

ارسال یک نظر